ROBOTI NA PRACOVIŠTI

Roboti a robotické pomůcky i stroje zasahují do práce člověka již déle než 70 let, s hlavním vývojem v posledních 30 letech. Nejčastější myšlenkou je zejména strach, nahradí postupně robot člověka v každodenních funkcích? Většina odborníků se shoduje na méně drastickém výsledku. Roboti a robotika nenahradí člověka na pracovištích, avšak pracovní podmínky i prostředí se bude zásadně měnit a vyvíjet. V tomto článku se podíváme na vývoj robotů na pracovišti, současném stavu, ale také budoucnosti, která nás nejspíš v tomto ohledu čeká.

ROBOTI V PRÁCI

Zpočátku to byla neskutečná podívaná. Roboti, jako ze stránek sci-fi knížek se dostávají do každodenního života. Upevňují hromadně víčka lahví, kontrolují srovnání produktů, nebo nás přibližují ke hvězdám. Postupem času se však nadšení změnilo na strach z nahrazení. Roboti, kteří jsou dnes vyvíjeni jsou hromadně umisťováni zejména do továren. Pracovní síla v továrnách po celém světě je placena velmi bídně, a tak strach z nahrazení robotickou silou je v tomto případě skutečným. Na tomto tvrzení je část pravdy, některé pracovní úkony, nikoliv práce, opravdu nasazením robotické síly a technologie postupně zmizí. Zároveň však mohou být další nové pozice vytvořeny. Robotika není neomylná a lidský zásah není v mnoha ohledech možné nahradit.

Předpokladem vědců je proto změna. Změna pracovních sil a změna v jejich vnímání. Dle vědců to bude rozmezí let 2020 až 2025, kdy nastanou největší změny v pohlížení na robotickou a lidskou práci, a poté zejména na spolupráci lidí s roboty. Samotný vývoj nelze nikdy předpovědět s přesností, jedno je však jasné. Budoucnost pro dnešní nové generace leží v inženýrství, kybernetice, vývojářství hardwarů a softwarů, a dalších příbuzných oborů, nechybí zde ani design nebo tréning. Všechny tyto oblasti budou vytvářet nová pracovní místa po celém světě.

VLIV ROBOTŮ NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

V roce 2017 vydala mezinárodní robotická federace zprávu, která se věnovala tématu robotiky na pracovišti. Tato zpráva definovala nejen růst prodeje robotů, který od roku 2015 stoupl o 15 %, ale také vliv uplatňování robotiky v pracovním prostředí na růst podniků
i trhu. Součástí tohoto vlivu je zejména dopad na konkurence schopnost a růst podniků, zejména ve středních podnicích, které jsou díky robotické práci schopni konkurovat společnostem, které jinak nejsou v jejich dosahu. Výhody jsou však zaměřeny také na zaměstnance. Mnoho robotických výrobků a pomocníků potřebují další lidské ovládání nebo doplnění funkcí, které robot neovládá. Pořízení automatizovaných robotů a jejich schopností šetří finance v nákladech, tyto náklady poté ovlivňují růst minimální mzdy pracovníků.

Dle zmíněné federace tento vliv dále zodpovídá otázku daní pro roboty. Robotika jako taková pozitivně ovlivňuje nejen růst ekonomiky, ale také právě mezd. Díky tomu by daň mohla přinést více nevýhod než výhod.

BUDOUCNOST ROBOTŮ NA PRACOVIŠTI

Jak je již zmíněno, není nutné se bát, že by roboti převzali nadvládu nad pracovním prostředím. Změny, které roboti do pracovního prostředí přináší jsou zejména pozitivní. Jistě, dojde k relokaci pracovních pozic a jejich změně, změna je však součástí pokroku, který je v tomto případě nezastavitelný. Pro jednou je to tedy člověk, který se bude muset přizpůsobit. Jednou z největších změn pro člověka bude vzdělávání. Nebude se nutně jednat o dokončení nebo započetí vyššího technického vzdělání, ačkoliv toto budou obory budoucnosti, ale spíše o přizpůsobení se robotům a jejich ovládání na pracovišti, zejména v místech manuální práce, kterou roboti stále nedokáží nahradit.

Paradox robotů na pracovišti je sociální sblížení, kterým lidstvo prochází. Z pohledu prací, které roboti nemohou nahradit, se jedná právě o pozice čistě lidské. Příkladem jsou například sociální služby, péče o nemocné nebo seniory, a další lidské pozice. Jsou to právě tyto pozice, kterým se dostává nejnižšího ekonomického růstu, ale také uznání. Důvodem je často zmiňované požadování vzdělání, které je u těchto pozic nepodstatné. Jedná se však jen o malé procento pozic, které roboti mohou sice doplnit, jejich nahrazení je však v blízké budoucnosti silně nepravděpodobné.

Pokud se tedy podíváme na budoucnost robotů na pracovištích, musíme se bát? Jednoznačná odpověď není možná. První vlna strachu již postupně odpadá, avšak důraz na technologické a softwarové vzdělávání teprve začíná, a bude to nejspíš generace budoucích studentů, kteří si tento svět robotiky vs. člověka skutečně podmaní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

seventeen − thirteen =